Disclaimer

Inhoud van deze Website

Alle informatie en materialen op deze Website zijn bedoeld voor informatie doeleinden. De informatie is gericht om jaarlijks een avondwandelvierdaagse te organiseren in Eelde-Paterswolde

Algemeen

  1. Deze website onder het adres www.inschrijvenaw4d.nl (deze "Website") wordt beheerd door of namens stichting Avondwandelvierdaagse Eelde-Paterswolde. De stichting Avondwandelvierdaagse Eelde-Paterswolde is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder KvK-nummer 04077524.
  2. Op de inhoud en het gebruik van deze Website zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Het gebruik van deze Website houdt aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden in en eventuele wijzigingen daarvan. Indien u niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord wenst te gaan, verzoekt stichting Avondwandelvierdaagse Eelde-Paterswolde u deze Website verder niet te bezoeken of te gebruiken.
  3. Stichting Avondwandelvierdaagse Eelde-Paterswolde behoudt zich het recht voor deze Website en de informatie daarop alsmede deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek daarom regelmatig deze pagina voor eventuele aanpassingen of wijzigingen.

Intellectuele eigendomsrechten

  1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, octrooien, merkenrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en modelrechten) met betrekking tot alle op of via deze Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, logo's, beelden, geluiden, software) zijn eigendom van stichting Avondwandelvierdaagse Eelde-Paterswolde , aan haar gelieerde bedrijven of zijn opgenomen met toestemming van de betreffende rechthebbende en worden uitdrukkelijk voorbehouden

Privacy Statement

  1. Stichting Avondwandelvierdaagse Eelde-Paterswolde respecteert de privacy van de gebruikers van deze Website. Persoonsgegevens van de gebruiker worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Stichting Avondwandelvierdaagse Eelde-Paterswolde houdt zich hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
  2. Stichting Avondwandelvierdaagse Eelde-Paterswolde zal de persoonsgegevens van de gebruiker alleen delen met de KWBN en de wandelcoördinatoren van de deelnemende scholen. De gegevens worden verder niet aan derden verstrekt zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker, tenzij stichting Avondwandelvierdaagse Eelde-Paterswolde daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.