Algemene bepalingen

STICHTING AVONDWANDELVIERDAAGSE EELDE-PATERSWOLDE

 1. De AW4D wordt gehouden onder auspiciën van de KWBN en georganiseerd door Stichting AW4D Eelde-Paterswolde.
 2. Deelnemers nemen vrijwillig en op eigen risico deel aan de wandeltochten van de AW4D.
 3. De stichting AW4D Eelde-Paterswolde stelt zich niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade, voor, tijdens of na de tochten. 
 4. Deelnemers dienen zich te houden aan de geldende verkeersregels.
 5. Wees niet hinderlijk tijdens het passeren. Op smalle wegen, bruggen of bochten mag niet worden ingehaald.
 6. Kinderen in de basisschoolleeftijd lopen onder begeleiding van school of ouders/verzorgende.
 7. Groepen bestaan uit minimaal 10 personen en worden begeleid door groepsleiders die tenminste 18 jaar oud zijn. Begeleiders lopen voor en achter hun groep. De groepsleider is persoonlijk verantwoordelijk voor de gedragingen van de personen van zijn/haar groep, onder zijn/haar leiding. Wilt u de begeleiders hierop wijzen! Per groep is er 1 begeleider die een hesje draagt. De coördinator haalt alle hesjes op samen met de loopstrookjes voor zijn/haar school en deelt ze uit. Het is verplicht het hesje door een begeleider te laten dragen. De begeleider brengt zijn/haar hesje weer terug bij de inschrijftafel op het zwembadterrein.
 8. INSCHRIJVING van groepen kan alleen via voorinschrijving op de website van de Avondwandel4daagse. De coördinatoren van de scholen bepalen tot wanneer kinderen/ouders zich in kunnen schrijven voor de groepsinschrijving. Kinderen /ouders die te laat zijn voor die groepsinschrijving en individuele lopers kunnen zich individueel inschrijven via de website of bij de inschrijftafel op het zwembadterrein. De individueel ingeschreven kinderen en lopers halen hun ‘loopstrookje’ bij de inschrijftafel op het zwembadterrein en leveren hun strookje daar ook weer in. De medailles van de individueel ingeschreven lopers kunnen op de laatste avond afgehaald worden bij de inschrijftafel.
 9. PLAATSING FIETSEN: Vanwege de veiligheid van de deelnemers kunnen fietsen alleen gestald worden op de fietsenparkeerplaatsen van het zwembad bij de hoofdingang van het zwembad. Er zullen verkeersregelaars en vrijwilligers aanwezig zijn om iedereen wegwijs te maken. De organisatie rekent er op dat de instructies van deze functionarissen opgevolgd worden.
 10. PARKEREN:Er is parkeergelegenheid op het parkeerterrein tegenover Landgoed Lemferdinge.  Volg de aanwijzingen op de borden en van de verkeersregelaars ter plaatse. Voor de veiligheid van deelnemers geldt voor de hele week een (gedeeltelijk)   parkeerverbod op de volgende wegen: Vosbergerlaan (gedeeltelijk) / Bähler Boermalaan / Lemferdingerlaan / Duinkampen & Oranjelaan op de donderdagavond. Volg a.u.b. de instructies op van de verkeerregelaars en de vrijwilligers.
 11. OVERSTEKEN op drukke wegen doet U op de plaatsen die zijn aangegeven, deze zijn beveiligd door verkeersbrigadiers of verkeersregelaars die te herkennen zijn aan de oranje-gele hesjes.
 12. Indien u oversteekt buiten deze plaatsen zijn de verkeersregelaars bevoegd de politie in te schakelen.AANWIJZINGEN van verkeersregelaars, brigadiers, politie, of bestuur dienen altijd te worden opgevolgd. Wanneer U hieraan geen gehoor geeft volgt een waarschuwing door het bestuur. Bij herhaling volgt diskwalificatie van de groep of de individuele loper.
 13. Controle/stempelposten zijn te herkennen aan de gele vlag en hesjes met de tekst: HULP AW4D.
 14. DRINKPOSTEN dienen minimaal 50 meter van elkaar én van de stempelposten én aan de "loopkant" van de weg opgesteld te worden, zodat de deelnemers NIET hoeven over te steken om een post te bereiken. Wilt u de uitdeelplaats en het gebied eromheen netjes achterlaten? Op het terrein van het zwembad mogen door de scholen géén consumpties uitgedeeld worden.
 15. Medische verzorging wordt verzorgd door de E.H.B.O. Eelde-Paterswolde, tijdens de 4-daagse bereikbaar via 06-41868989
 16. MEDAILLES voor de groepen kunnen door de coördinatoren van de scholen vanaf dinsdagavond 18.30 uur op het terrein van het zwembad opgehaald worden bij de inschrijftafel.
 17. LAATSTE AVOND: De route van donderdagavond eindigt via de Oranjelaan en Bähler Boermalaan op het terrein van het zwembad.
 18. Elke groep start zelf en komt gezamenlijk aan op het terrein van het zwembad.
 19. BINNENHALEN WANDELAARS: De route van de laatste dag komt aan via de Oranjelaan.  Alleen aan deze weg kunnen de wandelaars veilig opgewacht worden.
 20. Voor de binnenhalers: laat de kruisingen vrij. Het is ook mogelijk op het zwembadterrein de wandelaars binnen te halen en bloemen te geven.
 21. Het meenemen van honden tijdens het lopen van de AW4D is NIET TOEGESTAAN.
 22. Het is niet toegestaan om op het zwembadterrein te roken.
 23. Deelnemers zijn gasten: Een deel van alle wandelroutes loopt over het terrein van particuliere eigenaren en beheerders. Bij alle grondeigenaren is hiervoor toestemming gevraagd en verkregen. Dit maakt het mogelijk om hun landgoederen te bekijken en van het landschap, de flora en de fauna te genieten. Gaarne bij het betreden van deze terreinen het volgende in acht nemen: regels van grondeigenaren altijd opvolgen; privacy van aanwonenden respecteren; het vee niet verstoren of voeren;  hekken sluiten; geen afval achterlaten; bloemen en planten laten staan; niet roken in de natuur; de rust niet verstoren (dus geen muziekboxen!); geen merktekens van welke aard dan ook aanbrengen of verwijderen.
 24. Het bestuur besluit indien deze bepalingen niet voldoen.